??̆? ??̣̂ ????????? 90 ??̂̀?? ??? ???? ??̂?? ??̀ ???̀?? ???̂́ ??̛̣? ????́??

Giá 2.600.000.000
Diện tích 40 m²
Hướng nhà
Loại giao dịch:
Vị trí