𝑪𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒆 90 𝒕𝒂̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒔𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈

Giá 2.600.000.000
Diện tích 40 m²
Hướng nhà
Loại giao dịch:
Vị trí