Nhà Phú Nhuận bán giá tốt

Giá 6.980.000.000
Diện tích 32 m²
Hướng nhà
Loại giao dịch:
Vị trí
Danh mục: